Visie

Mijn visie op de ouderenzorg heeft zich gevormd door mijn ervaringen als Verpleegkundige en later als Casemanager dementie. Ik heb veel situaties gezien die mijn inziens voor verbetering vatbaar zijn. Eigenlijk staat bij mij altijd de vraag centraal: hoe zou ik zelf verzorgd willen worden als ik Dementie zou krijgen?
De afgelopen jaren worden we overspoeld met berichten vanuit de regering dat de zorg te duur is en dat het anders moet. De grote zorginstellingen staan onder grote druk en moeten overal op korten. Voor de cliënten betekent dit dat ze niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Het betekent ook in veel gevallen een versoberde zorg waarbij er geen ruimte meer is voor een koekje bij de koffie, een advocaatje of een lekkere wandeling. Het personeel dat ingezet wordt om bijvoorbeeld dagopvang te bieden aan een groep cliënten met Dementie is vaak niet opgeleid om dit werk te doen. De groepen zijn meestal te groot en de ruimte niet altijd geschikt. Nog erger is het dat het personeel vaak helemaal geen affiniteit heeft met de doelgroep. Hieruit vloeien volgens mij de meeste problemen voort. De bejegening van cliënten met Dementie is uitermate belangrijk. In mijn werk heb ik kunnen constateren dat de meeste gedragsproblemen bij cliënten veroorzaakt worden door dit soort omgevingsfactoren.

Ik geloof dat je iemand met Dementie op de juiste manier moet prikkelen. Overprikkeling is schadelijk maar ook onderprikkeling kan verkeerd uitwerken. Dit is iets wat je als hulpverlener moet aanvoelen. Grote groepen mensen bij elkaar is niet wenselijk. Beweging, frisse lucht en goede voeding zijn ook belangrijke factoren. Geen starre dagprogramma’s maar mee bewegen met de cliënten. Een goede balans creëren van activiteiten en rustmomenten gedurende de dag. Om goede zorg te kunnen bieden aan mensen met deze ingrijpende ziekte is het ook van belang het ziektebeeld goed te begrijpen.

De omgevingsfactoren zijn heel belangrijk. De groepen zijn klein, gemiddeld 6 mensen per groep. Het is belangrijk dat iemand zich zoveel mogelijk veilig kan voelen, de sfeer en de omgeving zijn daar sleutels voor.